Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dung dịch nào sau đây

Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân?

  1. HCl            B. H2SO4           C. HNO3          D. HF

Hướng dẫn giải:

Chọn D