Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Muốn tổ chức tốt bữa ăn cần phải làm gì ?

Muốn tổ chức tốt bữa ăn cần phải làm gì ? 

Hướng dẫn trả lời 

Muốn tổ chức bữa ăn tốt, chúng ta cần phải:
- Xây dựng trước thực đơn.
- Lựa chọn các loại thực phẩm trong thực đơn.
- Chế biến món ăn theo thực đơn.
- Bày ra bàn và thu dọn sau khi ăn.