Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Chất điểm là gì?

1. Chất điểm là gì?

Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đười đi (hoặc so với khoảng cách mà ta đề cập đến)