Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? Tại sao ?

Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? Tại sao ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở các vùng đồng bằng châu thổ vì có đất phù sa màu mỡ, địa hình bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, khí hậu ôn hòa, cơ sở hạ tầng hiện đại…