Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều ?

Hướng dẫn giải:

  a) Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực ấy.

  b)  Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

\(\eqalign{
& \overrightarrow F = \overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} \cr
& {{{F_1}} \over {{F_2}}} = {{{d_1}} \over {{d_2}}} \cr} \)