Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết theo mẫu:

Viết theo mẫu:

a) Mẫu

Viết số 313 214

Đọc số: Ba trăm mười ba nghìn hai trăm mười bốn

b) 

Hướng dẫn giải:

b) Điền các chữ số vào các ô trống của hàng từ trái qua phải như sau: 5; 2; 3; 4; 5; 3

Viết số 523453

Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba