Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 SGK Ngữ Văn 9 - loigiaihay Mục lục soạn bài ngữ văn lớp 9 | Soạn Bài - Đơn giản wá Ngữ văn 9 - Thư viện Bài giảng điện tử ngữ văn 9 tập 2, soạn văn 9 bàn về đọc sách, ngữ văn 9 bài viết số 2, học tốt ngữ văn 9 tập 1, ngu van 9 tap 1, soạn văn 9 tiếng nói của văn nghệ, soạn văn 9 học kì 2, hoc tot ngu van 9

Nhà văn hóa lớn, nhà đạo đức lớn, nhà cách mạng lớn, nhà chính trị lớn đã quyện chặt với nhau trong con người Hồ Chí Minh, một con người rất giản dị, một con người Việt Nam gần gũi với mọi người

Tức là chủ động lựa chọn, tiếp thu những thành tựu văn hoá của nhân loại một cách có phê phán dựa trên nền tảng căn bản của văn hoá dân tộc. Con đường học tập vốn văn hoá nhân loại ở Hồ Chí Minh là một bài học lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Lối sống của Hồ Chí Minh rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông; lối sống ấy được biểu hiện rất sinh động, tự nhiên ở nhiều phương diện.

Đọc bài viết của Lê Anh Trà, chúng ta học tập được bao điều tốt đẹp về phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Phong cách Hồ Chí Minh rút trong bài Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị của Lê Anh Trà in trong cuốn sách Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam - năm 1990.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Hồ Chí Minh có một vốn tri thức văn hoá nhân loại sâu rộng. Đó là những hiểu biết uyên thâm về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giới từ Đông sang Tây, từ văn hoá các nước châu Á, châu Âu cho đến châu Phi, châu Mĩ. Để có được vốn tri thức văn hoá sâu rộng ấy, Người đã:

Phong cách Hồ Chí Minh rút trong bài Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị của Lc Anh Trà in trong cuốn sách Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam - năm 1990.

2) Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Hổ Chí Minh được biểu hiện:

5. Giải thích nghĩa các thành ngữ và các thành ngữ này liên quan đến phương châm hội thoại nào?

Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình tin là không đúng hay không có bằng chứng xác thực (phương châm về chất)