Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống - Loigiaihay Đặc điểm của cơ thể sống - Lớp Trưởng Sinh học 6. Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống - YouTube các đặc trưng cơ bản của cơ thể sống, đặc điểm của cơ thể sống là gì, đặc điểm chung của cơ thể sống là gì, bài 10 đặc trưng của cơ thể sống, bài 2 nhiệm vụ của sinh học, sinh hoc lop 6 bai 1 dac diem cua co the song, giữa vật sống và vật không sống có điểm gì khác nhau, nhận dạng vật sống và vật không sống

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây: Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.

Câu 1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?Câu 2. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu \\/ vào □ cho ý trả lời đúng)