Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế | Học trực tuyến - Hoc24 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế - Loigiaihay CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ | Electureblog gdcd 11 bài 1 công dân với sự phát triển kinh tế, công dân 11 bài 2, bài tập công dân với sự phát triển kinh tế, vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường, ví dụ về ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân gia đình và xã hội, công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hàng hóa tiền tệ thị trường

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.

Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường?

Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình?