Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 xác định trung điểm của đoạn thẳng bài 2 thực hành gấp giấy

Bài 1. Xác định trung điểm đoạn thẳng (theo mẫu):

a).Mẫu : Xác định trung điểm đoạn thẳng AB (xem sách giáo khoa Toán 3)

b)định trung điểm của đoạn thẳng CD

Giải

Tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đo độ d ài đoạn thẳng CD (đo được 6cm)

Bước 2: Chia độ dài đoạn thẳng CD thành hai phần bằng nhau:

6 : 2 = 3 (cm)

Bước 3

+ Đặt thước sao cho vạch 0 cm trùng với điểm C. Đánh dấu điểm N trên CD ứng với vạch 3cm của thước.

+ N là trung điểm của đoạn thẳng CD

CN = \(\frac{1}{2}\) CD

Bài 2. Thực hành

Lấy tờ giấy hình chữ nhật ABCD gấp đôi lại (gấp cạnh AD trùng với cạnh BC) hai đầu của nét gấp ta ghi I, K

Giải

học sinh tự làm