Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Đặt tính rồi tính Bài 2. Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng bằng 3cm Bài 3. Nêu bài toán rồi giải toán

Bài 1. Đặt tính rồi tính

Bài 2. Hình chữ nhật ABCD có chiều  rộng bằng 3cm, chiều dài gấp đôi chiều  rộng. tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó

Giải

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

3 x 2 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

 (6 + 3 ) x 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

6 x 3 = 18 (cm2)

Bài 3. Nêu bài toán rồi giải toán theo tóm tắt như sau :

Con cân nặng 17kg, mẹ cân nặng gấp 3 lần con. Hỏi cả hai mẹ con cân nặng bao nhiêu kilogam ?

Giải

Mẹ cân nặng :

17 x 3 = 51(kg)

Cả hai mẹ con cân nặng :

51 + 17 = 68 (kg)