Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn Bài 2. Người ta dự định chuyển 15700 kg muối Bài 3. Có 42 cái cốc như nhau được xếp vào 7 hộp Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng \(\frac{1}{7}\) chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?

Giải

Độ dài đoạn dây thứ nhất là:

9135 : 7 = 1305 (cm)

Độ dài đoạn dây thứ hai là:

9135 – 1305 = 7830 (cm)

Bài 2. Người ta dự định chuyển 15700 kg muối lên miền núi bằng  xe tải chở đều nhau, đợt đầu có 2 xe đã lên đường. hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu kilogam muối?

Giải

Mỗi xe tải chở được số kilogam muối là:

15700 _: 5 = 3140 (kg)

Đợt đầu đã chuyển số kilogam muối là:

3140 x 2 = 6280 (kg)

Bài 3. Có 42 cái cốc như nhau được xếp vào 7 hộp. hỏi có 4572 các cốc cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế?

Giải

Số cốc đựng trong mỗi hộp làL

42 : 7 = 6 (cốc)

Số hộp để đựng hết 4572 cốc là:

4572  : 6 = 762 (hộp)

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trị là:

A.100    B. 320       C.84    D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có giá trị là:

A.3 B.12                 C.4               D.48

Giải

a) Phải khoanh vào chữ C: 24

b) Phải khoanh vào chữ B : 12