Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2: a) Khoanh vào số lớn nhất,Bài 4: Quyển vở của Lan có 48 trang,Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:

Bài 2: a) Khoanh vào số lớn nhất:

72, 69, 85, 47

b) Khoanh vào số bé nhất:

50, 48, 1, 58

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

35 + 40                         73 - 53                           88 - 6

86 - 52                          5 + 62                            33 + 55

Bài 4: Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 22 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết ?

Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Em đi học lúc 7 giờ sáng.

Em tập múa lúc 2 giờ chiều.

Em trở về nhà lúc 5 giờ chiều.

                 

Hình 1                             Hình 2                              Hình 3

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

a) Khoanh vào số 85.

b) Khoanh vào số 48.

Bài 3:

Bài 4:

Số trang vở Lan chưa viết là:

48 - 22 = 26 (trang)

Đáp số: 26 trang.

Bài 5:

Em đi học lúc 7 giờ sáng, nối với hình 3.

Em tập múa lúc 2 giờ chiều, nối với hình 1.

Em trở về nhà lúc 5 giờ chiều, nối với hình 2.