Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Quan sát hình bên, hãy chỉ ra,Bài 2:Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích,Bài 3: Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm,Bài 4: Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ bên.

Bài 1: Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

a) Đoạn thẳng song song với AB;

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC;

Bài 2:

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài của hình chữ nhật:

a) 64cm;             b) 32cm;                 c) 16cm;                       d) 12cm

Bài 3: Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 4: Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ bên.

Tính diện tích hình H.

Hình H

Bài giải:

Bài 1:

a) ĐOạn thẳng DE song song với AB.

b) Đoạn thẳng CD vuông góc với BC.

Bài 2:

Diện tích hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích hình vuông và bằng:

8 x 8 = 64 (cm2)

Chiều dài của hình chữ nhật MNPQ là:

64 : 4 = 16 (cm)

Vậy chọn câu c)

Bài 3: 

Vẽ hình chữ nhật theo các bước sau:

Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.

Vẽ đoạn thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm.

Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 4cm.

Nối A và B ta được hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD :

(5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Bài 4: 

Hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC

Diện tích hình bình hành ABCD là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)