Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1.Công nghệ tê bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào? Tại sao cần thực hiện các công đoạn đó? 2.Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

1.Công nghệ tê bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào? Tại sao cần thực hiện các công đoạn đó?

Công nghệ tê bào là một lĩnh vực của công nghệ sinh học, ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chinh. Cơ thể này có thể giống với dạng gốc hoặc khác với dạng gốc trong trường hợp lai tế bào xôma hoặc tế bào mang đột biến - biến dị dòng xôma.

2.Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

Nhân giông vô tính là phương pháp có hiệu quả. để tăng nhanh số lượng cá thể, đáp ứng với yêu cầu của sản xuất.