Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1.Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ. 2.Vì sao cần bào vệ lìệ sinh thái rừng? Biện pháp bảo vệ?

1.Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ.

Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đât:

-     Hệ sinh thái trên cạn, gồm

+ Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo

mùa, rừng ôn dới, rừng lá kim..)

+ Các hệ sinh thái thảo nguyên.

+ Các hệ sinh thái hoang mạc.

+ Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.

+ Hệ sinh thái núi đá vôiế

-     Hệ sinh thái nước mặn gồm:

+ Hệ sinh thái vùng biển khơi.

+ Các hệ sinh thái vùng ven bờ (rừng ngập mặn, rạn san hô, đầm phá ven biển...).

-     Hệ sinh thái nước ngọt, gồm:

+ Các hệ sinh thái sông, suối (hệ sinh thái nước chảy).

+ Các hệ sinh thái hồ, ao (hệ sinh thái nước đứng).

2.Vì sao cần bào vệ lìệ sinh thái rừng? Biện pháp bảo vệ?

-     Cần bảo vệ hệ sinh thái rừng vì:

Bảo vệ hệ sinh thái rừng là bảo vệ môi trường sổng của nhiều loài sinh vật. Hệ sinh thái rừng được bảo vệ sẽ góp phần điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái cứa Trái Đất.

-      Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng:

+ Xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp.

+ Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,...

+ Trồng rừng.

+ Phòng cháy rừng.

+ Vận dộng đồng bào dân tộc ít người định canh, định cư.

+ Phát triển (lân sô’ hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng