Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao? Câu 2. So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

Câu 1. Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?

Trả lời: 

 Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây.

a)  Nón đực: nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành. Nón đực gồm:

-   Trục của nón nằm chính giữa.

-    Xung quanh trục là các nhị hình vảy. Mặt dưới mỗi nhị có túi phấn chứa đầy hạt phấn. Hạt phấn có hai túi khí ở hai bên.

b)  Nón cái: lớn hơn nón đực, cũng gồm trục giữa mang những vảy. Mỗi vảy là một lá noãn mang hai noãn. Trong noãn có nhiều noãn cầu. Thông sinh sản hằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

Noãn được thụ tinh bằng cách truyền phấn nhờ gió. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn. (Thông chưa có hoa và quả).

Câu 2. So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

Trả lời:

Cây thóng

Cây dương xỉ

Cây thông thuộc Hạt trần

Cây dương xỉ thuộc nhóm Quyết

-   Thân gỗ phân nhánh nhiều tạo thành tán cây.

-  Lá đa dạng.

-  Có mạch dẫn.

-  Thân rễ,

-   Lá đa dạng, lá non thường cuộn tròn ở đầu như vòi voi.

-  Có mạch dẫn

-   Sinh sản bằng hạt

-   Cơ quan sinh sản là nón

+ Nón đực : mang các túi phấn chứa nhiều hạt phấn.

+ Nón cái : mang các lá noãn, noãn nằm trên lá noãn hở.

-   Sinh sản bằng bào tử.

-     Túi bào tử họp thành ổ túi nằm ỏ mặt dưới lá.

-    Sau thụ tinh noãn phát triển thành hạt (hạt trần)

-   Chưa có hoa. quả.

-   Bào tử được hình thành trước khi thụ tinh.

-   Bào tử phát triển thành nguyên tán.

Các bài học nên tham khảo