Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?Trả lời:Nước và muối khoáng hòa tan trong đất. được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Câu 1. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?

Trả lời:

-    Nước và muối khoáng hòa tan trong đất. được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.

-    Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Câu 2. Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.

Trả lời:

 Các em quan sát hình 11.2 trang 37 SGK để mô tả: con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây.

Câu 3. Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con còn nhiều?

Trả lời:

- Bộ rễ là cơ quan thu nhận chất dinh dưỡng (nước và muối khoáng) cho cây. Cho nên khi cây càng lớn. nhu cầu nước và muối khoáng càng nhiều thì bộ rễ cây phải phát triển để hút đủ nước và muối khoáng phục vụ  hoạt động sống của cây.

Mặt khác, khi cây càng lớn thì bộ rễ càng phải ăn sâu, lan rộng mới giữ cây đứng vững.