Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.Câu 2. Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

Câu 1. Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Trả lời:

 Vỏ gồm: biểu bì, thịt vỏ có các chức năng hút nước, muối khoáng rồi chuyển vào trụ giữa. Trụ giữa gồm: các bó mạch và ruột có chức năng chuvển các chất và chứa chất dư trữ. Miền hút: là miền quan trọng nhất của rễ, có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng.

Câu 2.  Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

Trả lời:

 Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

Câu 3. Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Tại sao?

Trả lời:

  Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ (không cần lông hút).


Các bài học nên tham khảo