Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1.Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?Trả lời: Do con người khai thác bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu trước mắt.

Câu 1. Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?

Trả lời: Do con người khai thác bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu trước mắt.

Câu 2.  Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Trả lời: 

Thực vật quý hiếm là thực vật có giá trị kinh tế (lấy gỗ. làm thuốc ; cây công nghiệp...) nhưng đang bị khai thác quá mức và ngày càng hiếm đi.

Câu 3. Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Trả lời:  Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật. Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm đế bảo vệ số lượng cá thể của loài. Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn... để bảo vệ các loài thực vật. Trong đó có thực vật quý hiếm. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại đặc biệt quý hiếm. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.