Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

Câu 1. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

Trả lời: 

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

Câu 2.  Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Trả lời: Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu , dê...

Câu 3. Trong các chuỗi liên tục sau đây :

Cây cỏ là thức ăn của con nai, con nai là thức ăn của con hổ

Cây rau muống là thức ăn của con lợn, con lợn là thức ăn của con người.