Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Tập tính là gì? Câu 2. Cho một vài ví dụ (khác với ví dụ bài học) về tập tính bẩm sinh và tập tính học được? Câu 3 Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được?

Câu 1. Tập tính là gì?

Trả lời:

Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.

Câu 2. Cho một vài ví dụ (khác với ví dụ bài học) về tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Trả lời:

Thí dụ về:

— Tập tính bẩm sinh:

+ Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả.

+ Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

-   Tập tính học được:

+ Sáo học nói tiếng người.

+ Khỉ làm xiếc.

Câu 3 Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Trả lời:

-        Tập tính bẩm sinh được đi truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

-        Tập tính học được được hình thành nhờ quá trình học tập và rút kinh nghiệm.

Các bài học nên tham khảo