Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng? Câu 2. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim ? Câu 3. Tại sao huyết úp lại giảm dần trong hệ mạch? Câu 4. Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch?

Câu 1. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?

Trả lời:

Tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nhờ:

-        cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxi và nhiệt độ thích hợp.

-        hệ dẫn truyền tim giúp tim co dãn tự động theo chu kì.

Câu 2. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim ?

Trả lời:

Câu 3. Tại sao huyết úp lại giảm dần trong hệ mạch?

Trả lời:

Huyết áp giảm dần trong hệ mạch (từ động mạch chủ —> động mạch lớn ->tiểu động mạch —> tĩnh mạch chủ) là do càng ra xa tim áp lực máu (do tim co bóp đẩy máu) tác dụng lên thành mạch càng giảm.

 Câu 4. Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch.

 

Trả lời:

Sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch là do tổng tiết diện của mạch và chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch của mỗi loại mạch khác nhau.Các bài học nên tham khảo