Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Bài 3. Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Bài 1. Tính

 Bài 3. Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Giải

Số người chở được trên 3 chuyến bay là:

116 x 3 = 348 (người)

Đáp số: 348 người

Bài 4: Tìm x

a) x : 7 = 101                            

    x      = 101 x 7

    x      = 707

b) x : 6 = 107

    x      = 107 x 6

    x      = 642