Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1:Đặt tính rồi tính, bài 2 tìm x, bài 3 giải toán, bài 4 xếp hình con cá..

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

324 + 405    ;  761 + 128   ;    25  + 721;

645  + 302;     666 – 333    ;    485 – 72

Bài 2. Tìm x:

a) x – 125 = 334

b) x + 125 = 266.

Bài 3. Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ?

Bài 4. Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá ( xem hình vẽ)

Bài làm:

Bài 1:

Bài 2

a)  x – 125 = 334

          x = 344 + 125

           x = 469

b) x + 125 = 266
            x = 266 – 125

            x = 141

Bài 3. Số nữ trong đội đồng diễn là:

285 – 140 = 145 ( người).

Bài 4: