Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 đồng hồ chỉ mấy giờ bài 2 giải toán dựa vào tóm tắt bài 3 số cam cần khoanh bài 4 điền dấu thích hợp

Bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài làm:

+ Đồng hồ A chỉ 6 giờ 15 phút.

+ Đồng hồ B chỉ 2 giờ 15 rưỡi

+ Đồng hồ C chỉ 9 giờ  kém 5 phút.

+ Đồng hồ D chỉ 8 giờ.

Bài 2.  Giải toán theo tóm tắt sau:

Có : 4 thuyền

Mỗi thuyền : 5 người

Tất cả: ...người?

Bài làm:

Số người ở trong 4 thuyền là:

5 x 4 = 20 (người)

Đáp số: 20 người

Bài 3. Đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số quả cam trong hình nào?

Bài làm:

a) Đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số quả cam trong hình 1 ( có 3 hàng như nhau, đã khoanh vào 1 hàng)

b) Đã khoanh vào \({1 \over 2}\)  số bông hoa trong hình 3 và hình 4

Bài 4.  Điền dấu < , > = vào ô dưới đây

4 x7  ... 4   x 6

4 x 5... 5 x 4

16 : 4 .. 16 : 2

Bài làm:

+ 4 x 7 > 4 x 6 ( Hai phép nhân có cùng một thừa số, phép nhân nào có thừa số  còn lại lớn hơn thì tích của phép nhân đó lớn hơn).

+ 4 x 5 = 5 x 4 ( Đổi chỗ thừa số trong một tich thì tích không thay đổi).

 + 16 : 4 < 16 : 2 ( Hai phép chia có cùng số bị chia, phép chia nào có số chia lớn hơn thì thương sẽ bé hơn).