Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ? Trả lời: Xác động vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các vô cơ. Các chất này được cây xanh sử dụng để chế tạo thành hữu cơ nuôi sống cơ thể

Câu 1. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ?

Trả lời: Xác động vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các vô cơ. Các chất này được cây xanh sử dụng để chế tạo thành hữu cơ nuôi sống cơ thể

Câu 2. Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp ?

Trả lời:

+ Trong nông nghiệp

Xác động vật và lá, cành cây rụng xuống được vi khuẩn ở trong đất phân hủy thành mùn rồi thành muối khoáng cung cấp cho cây sử dụng để chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống sinh vật. 

+ Trong công nghiệp

Một số vi khuẩn phân hủy không hoàn toàn các chất hữu cơ thành các hợp chất đơn giản hơn chứa cacbon. Những chất này vùi lấp xuống đất trong thời gian dài, không bị phân hủy tiếp tục nữa, tạo thành than đá hoặc dầu lửa.

Câu 3. Tại sao thức ăn bị ôi thiu?

Trả lời: Tại vì vi khuẩn ngoại sinh. Cần để thức ăn vào tủ lạnh để bảo quản.

Câu 4.  Vi khuẩn sống trong đất có vai trò với nông nghiệp vì ?

Trả lời: 

Vì có khả năng phân hủy chất hữu cơ (xác động thực vật) thành muối khoáng cho cây sử dụng. Một số vi khuẩn thành nốt sần ở rễ cây họ Đậu có khả năng cố định đạm.

Các bài học nên tham khảo