Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Số ?,Bài 2: Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét ?,Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là,Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là.

Bài 1: Số ?

1cm = ...mm                     1000mm = ...m                 5cm = ...mm

 1m = ...mm                      10mm = ...cm                   3cm = ...mm

Bài 2: Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét ?

Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

24mm. 16mm và 28mm.

Bài 4: Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp:

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10...

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2...

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15...

Bài giải:

Bài 1:

1cm = 10mm                   1000mm = 1m               5cm = 50mm

 1m = 1000mm                10mm = 1cm                 3cm = 30mm

Bài 2:

Đoạn thẳng MN dài 60mm.

Đoạn thẳng AB dài 30mm.

Đoạn thẳng CD dài 70mm.

Bài 3:

Chu vi hình tam giác là:

24 + 16 + 28 = 68 (mm)

Đáp số: 68mm

Bài 4:

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10mm

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2mm

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15cm.