Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 tính độ dài đường gấp khúc, bài 2 đo độ dài mỗi cạnh bài 3 đếm số ô vuông có trong hình

Bài 1

 

Bài làm:  

Độ dài đường gấp khúc ABCD  là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

b) Chu vi hình tam giác MNP là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Bài 2. Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

Bài làm:

Học sinh tiến hành đo bằng thước có vạch : đo được AB = 3cm ; BC = 2cm; DC = 3cm ; AD = 2cm).

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm

Bài 3. Trong hình bên : 

+ Có bao nhiêu hình vuông?

+ Có bao nhiêu hình tam giác ?

Bài làm:

+ Có 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông to).

+ Có 6 hình tam giác ( 4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to).

Bài 4. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được 

Bài làm: