Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Số?; Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau; Bài 5. Trong hình bên.

Bài 1. Tính nhẩm:

6 + 5 =               6 + 6 =                6 + 7 =                   6 + 8 = 

5 + 6 =               6 + 10 =              7 + 6 =                   6 + 9 =

8 + 6 =               9 + 6 =                6 + 4 =                   4 + 6 = 

Bài giải

6 + 5 = 11              6 + 6 = 12               6 + 7 = 13                 6 + 8 = 14

5 + 6 = 11              6 + 10 = 16             7 + 6 = 13                  6 + 9 = 15

8 + 6 = 14              9 + 6 = 15               6 + 4 = 10                  4 + 6 = 10

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

Điền kết quả từ trái sang phải như sau: 31; 53; 54; 35; 51

Bài 3. Số? 

Bài giải

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài giải

Số cây đội 2 trồng được là:

46 + 5= 51 ( cây )

Đáp số: 51 cây.

Bài 5. Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác ?

b) Có mấy hình tứ giác?

Bài giải

Đánh số vào hình rồi đếm:

a) Có 3 hình tam giác: h1, h3, h (1,2,3)

b) Có 3 hình tứ giác là : h2, h(1,2), h (2,3).