Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6 : Tôn sư trọng đạo | Học trực tuyến - Hoc24 Bài 6 : Tôn sư trọng đạo - Hỏi đáp | Học trực tuyến - Hoc24 Bài 6 GDCD 7 Tôn sư trọng đạo - Tài liệu text - 123doc những biểu hiện tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo gdcd 7 bài tập, những việc làm thể hiện sự tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo trong xã hội hiện nay, em hãy nêu một số biểu hiện thiếu tôn sư trọng đạo trong học sinh hiện nay, những việc làm thể hiện tính tôn sư trọng đạo, bài tập tôn sư trọng đạo, vì sao phải tôn sư trọng đạo

Câu thể hiện rõ nhất về tôn sư trọng đạo trong những câu trên là câu: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

Tôn sư trọng đạo là: tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo ở mọi nơi, mọi lúc.