Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4 : Đạo đức và kỷ luật | Học trực tuyến - Hoc24 Giáo Dục Công Dân 7 - Bài 4. Đạo đức và kỉ luật - YouTube Bài 4: Đạo đức và kỉ luật - Thư Viện Giáo Án những biểu hiện thiếu tính kỷ luật, biểu hiện của tính kỷ luật, bài tập đạo đức và kỉ luật, theo em giữa đạo đức và kỉ luật khác nhau như thế nào, soạn gdcd 7 bài đạo đức và kỉ luật, đạo đức và kỉ luật là gì, em có dự định gì về rèn luyện đạo đức và kỉ luật trong những năm tháng còn là học sinh, giáo dục công dân 7 bài 5

Người có đạo đức là người tự giác tuân theo kỉ luật.

Không nói chuyện riêng trong lớp, không hút thuốc lá, không uống rượu, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.