Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) - Loigiaihay Tiết 31, Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) (T1) BÀI 18- BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) bộ máy nhà nước cấp cơ sở xã phường thị trấn gồm có những cơ quan nào, di sản văn hóa có ý nghĩa gì đối với sự phát triển đất nước, sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở, soạn bài bộ máy nhà nước cấp cơ sở, khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào, sơ đồ bộ máy nhà nước cấp xã, bo may nha nuoc cap co so tiet 2, khi can xin cap giay khai sinh thi den co quan nao

Việc xin cấp lại giấy khai sinh phải đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi mình cư trú, hoặc đang đăng kí hộ tịch.

ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.