Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Loigiaihay Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Bài kiểm tra b bài 18 bộ máy nhà nước cấp cơ sở, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam gdcd 7 bài tập, giáo dục công dân 7 bài 17 tiết 1, giải bài tập gdcd 7 bài 16, nước ta nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời từ bao giờ và khi đó ai là chủ tịch nước, soạn gdcd 8 bài 17, soạn giáo dục công dân bài 17 nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, nha nuoc ta la nha nuoc cua ai

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến cấp cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn)

Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất

Những cơ quan trong bộ máy nhà nước được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực của nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.