Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Loigiaihay Bài 14. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên - GD Công dân 7 Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Học trực tuyến bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì, viết một đoạn văn ngắn nói lên cảm xúc của em về môi trường và thiên nhiên, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên violet, gdcd 7 bai 15, giáo án bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, bài giảng về bảo vệ môi trường, vì sao phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Khai thác rừng bừa bãi, không theo quy luật, không tuân thủ các biện pháp lâm sinh, không đảm bảo tái sinh rừng.

Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú vì thế chúng ta phải có trách nhiệm khai thác hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.