Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Chí công vô tư | Học trực tuyến - Hoc24 Bài 1: Chí công vô tư - loigiaihay Bài 1: Chí công vô tư GDCD 9 (Trang 3 – 6 SGK) - Tech12h chí công vô tư nghĩa là gì, thế nào là chí công vô tư, chí công vô tư gdcd 9, ví dụ về chí công vô tư, biểu hiện của chí công vô tư, chí công vô tư bài tập, ý nghĩa của chí công vô tư, những biểu hiện của người chí công vô tư

Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải.

Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội. Mọi người đều chí công vô tư thì đất nước sẽ giàu mạnh, xã hội tốt đẹp.