Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ba định luật Niutơn - loigiaihay Lý thuyết ba định luật Niutơn - loigiaihay Các định luật của Newton về chuyển động – Wikipedia tiếng Việt bài tập ba định luật niu tơn, các định luật vật lý nổi tiếng, định luật vạn vật hấp dẫn, phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn, phát biểu định luật bảo toàn đông lượng, công thức tính lực tác dụng lên vật, các dạng bài tập về định luật niu tơn, lực và phản lực

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Phát biểu định luật Niutơn.

Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niutơn ?

Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Trọng lượng của một vật là gì?

Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?

Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực”

Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s

Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang

Bài học xem nhiều