Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Axit photphoric và muối photphat. - Loigiaihay Axit photphoric và muối photphat. - loigiaihay Học tại nhà - Hóa - AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT bài tập axit photphoric và muối photphat violet, giải bài tập hóa 11 bài 12, axit photphoric tác dụng với kiềm, ứng dụng của muối photphat, bài tập hóa 11 trang 58, bài 1 trang 58 sgk hóa 11, hóa 11 bài 12, giải bài tập hóa 11 sgk trang 58

Photpho có độ âm điện nhỏ nên ở mức oxi hóa +5

Viết phương trình hóa học dạng phân tử

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau

Phương trình điện li tổng cộng của

Lập phương trình hóa học sau đây:

Để thu được muối photphat trung hòa