Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 10 Hóa lớp 11: Axit, bazơ và muối Axit bazơ và muối: Khái niệm axit bazơ (quan niệm cũ và ... - YouTube Axit, bazơ và muối. - loigiaihay axit bazo muối lớp 8, chuyên đề axit bazo muối, bài tập axit bazo muối lớp 8, axit bazơ muối hóa 8, axit bazơ và muối hóa 8, giải bài tập hóa 11 bài 3, bai tap axit bazo muoi lop 11, giải bài tập hóa 11 bài 2 axit bazo và muối

Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính ...

Viết phương trình điện li của các chất sau :

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

Đối với dung dịch axit yếu nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?