Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Áp suất – Wikipedia tiếng Việt - Wikipedia, bách khoa toàn thư mở Áp suất – Wikipedia tiếng Việt - Wikipedia, bách khoa toàn thư mở Áp suất nén – Wikipedia tiếng Việt - Wikipedia, bách khoa toàn thư mở áp suất không khí, các đơn vị đo áp suất, áp suất chất khí, đặc điểm của áp suất chất lỏng, áp suất vật lý 8, áp suất tuyệt đối, áp suất chất lỏng, đơn vị áp suất

Áp lực: Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

C1. Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b, thì lực nào là áp lực?

Hãy dựa vào thí nghiệm ở hình 7.4 cho biết...

C3. Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:...

C4. Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng giảm áp suất?

C5. Một xe tăng có trọng lượng 340000 N.