Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - loigiaihay Giải bài tập áp suất chất lỏng - bình thông nhau Bài tập 8: Áp suất chất lỏng – bình thông nhau - Bài giảng Vật lý THCS bai tap áp suất chất lỏng bình thông nhau, bình thông nhau là gì, áp suất chất lỏng là gì, bài tập nâng cao về bình thông nhau, bài tập bình thông nhau, áp suất chất lỏng bình thông nhau c10, áp suất chất lỏng bình thông nhau lop 8, áp suất chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào

1. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng: Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật trong lòng nó.

Câu 1. Các màng cao su bị biến dạng(h8.3b) chứng tỏ điều gì?

Câu 2. Có phải chất lỏng chỉ tác dụng lên bình theo một phương như chất rắn không?

Câu 3.Khi nhấn zbình sâu vào nước rồi buông tay kéo sợi dây ra. Đĩa D vẫn không rời khỏi đáy kể cả khi bình quay theo các phương khác nhau.(h8.4b). Thí nghiệm chứng tỏ điều gì?

Câu 4. Dựa vào các thí nghiệm trên, hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống trong kết luận sau đây:

Câu 5. Đổ nước vào một bình có hai nhánh thông nhau( bình thông nhau). Hãy dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng nêu ở trên để so sánh áp suất pA,pB ,và dự đoán xem trước khi nước trong bình đã đứng yên thì các mực nước sẽ ở trạng thái nào trong ba trạng tháng vẽ ở hình 8.6a,b,c.

Câu 6. Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài.

Câu 7. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm các đáy thùng 0,4m

Câu 8. Trong hai ấm vẽ ở hình 8.1, ấm nào đựng được nhiều nước hơn?

Câu 9. Hình 8.9 vẽ một bình kín có gắn thiết bị dung để biết mực chất lỏng chứa trong nó. Bình A được làm bằng vật liệu không trong suốt. Thiết bị B được làm bằng vật liệu trong suốt. Hãy giải thích hoạt động của thiết bị này.