Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sách là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại.

-   Sách là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại.

-   Vai trò của sách trong thời đại thông tin nghe - nhìn: khẳng định các phương tiện thông tin nghe - nhìn đang phát triển ngày nay vẫn không thể thay thế được hoàn toàn cho việc đọc sách.

 

-  Tác dụng của việc đọc sách:

+ Cung cấp thông tin, tri thức mọi mặt.

+ Bồi dưỡng giáo dục, nâng cao khiếu thẩm mĩ.

+ Giáo dục đạo đức, tình cảm, hoàn thiện bản thân và góp phần xây dựng đất nước.

+ Đọc sách là cái đích hướng đến của tất cả mọi người trong khát vọng chinh phục tri thức, nhưng cảnh giác với sách có nội dung độc hại.

-  Liên hệ bản thân.

Trích: 10diem.com

Các bài học nên tham khảo