Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Làm việc mà không quan tâm đến thực tế, không suy nghĩ về hậu quả lâu dài chỉ chăm chú đến cái vẻ bề ngoài, đến việc đạt được những chỉ tiêu một cách khiên cưỡng, ấy là bệnh thành tích.

GỢI Ý LÀM BÀI

-   Làm việc mà không quan tâm đến thực tế, không suy nghĩ về hậu quả lâu dài chỉ chăm chú đến cái vẻ bề ngoài, đến việc đạt được những chỉ tiêu một cách khiên cưỡng, ấy là bệnh thành tích.

-  Bệnh thành tích tồn tại từ lâu trong xã hội. Trong thời đại ngày nay, nó thậm chí đã trở thành một con bệnh nặng ở nhiều lĩnh vực (dẫn chứng).

-  Tác hại của cách làm việc chạy theo bệnh thành tích (hoàn thành công việc một cách khiên cưỡng không sát với thực tế, bệnh thành tích có thể để lại hậu quả lâu dài rất khó có thể khắc phục. Trong một số lĩnh vực như giáo dục chẳng hạn, việc chạy theo thùnh tích để lại những hậu quả rộng lớn và nặng nề,...).

-   Cần quyết tâm chống lại bệnh thành tích để vươn tới những chất lượng thực trong học tập và công tác. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cẩu của xã hội ngày nay.

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học