Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Amoniac và muối amoni - hóa học Amoniac và muối amoni - loigiaihay Học tại nhà - Hóa - AMONIAC VÀ MUỐI AMONI muối amoni hữu cơ, điều chế amoniac, muối amoni của axit hữu cơ, muối amoni clorua, amoniac là gì, công thức muối amoni, muối amoni của amin, amoniac mua ở đâu

Phân tử NH3 có cấu tạo hình chop, với nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro.

Mô tả và giải thích hiện tượng

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Hiện nay, để sản xuất ammoniac,

Trình bày phương pháp hóa học

Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:

Trong phản ứng nhiệt phân các muối

Cho dung dịch NaOH dư

Phải dùng bao nhiêu lít khí