Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh.

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 như thế nào ?

Trả lời:

-    Âm mưu :

+ Mĩ tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

+ Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.

+ Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền

đất nước.

-    Thủ đoạn :

+ Mĩ dựng lên "Sự kiện vịnh Bắc Bộ" (ngày 5-8-1964) ném bom bắn phá một số nơi và đến tháng 2 - 1965 lấy cớ "trả đũa quân Giải phóng tiến công quân Mĩ ở Plâyku, chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

+ Mĩ đã huy động một lực lượng không quân và hải quân rất lớn, gồm hàng nghìn máy bay F 111, B52 và các vũ khí hiện đại khác, đánh vào các mục tiêu quân sự giao thông, nhà máy., trường học, nhà trẻ, bệnh viện, đền, chùa, nhà thờ...

Các bài học nên tham khảo