Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 - loigiaihay Giải Toán 3 Chương 3: Các số đến 10 000 | Giải bài tập ... - VietJack Chương 3 Các Số đến 10 000 - TaiLieu

Bài 1 viết theo mẫu, Viết số 4321, đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt.

Bài 2 bài 3 viết số vào ô trống

Bài 1 đọc số bài 2 bài 3 viết tiếp số thích hợp vào ô trống

bài 1 xác định trung điểm của đoạn thẳng bài 2 thực hành gấp giấy

Bài 1 điền dấu thích hợp bài 2 bài 3 viết số bài 4 tìm trung điểm của đoạn thẳng

bài 1 bài 2 tính nhẩm bài 3 đặt tính rồi tính bài 4 một cửa hàng bán được 432l dầu

Bài 1 bài 2 tính nhẩm bài 3 đặt tính rồi tính bài 4 một kho có 4720 kg muối

bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 bài 4 giải toán bài 5 xếp hình nhỏ thành hình to

Bài 1 bài 2 xem lịch rồi trả lời câu hỏi bài 3 những tháng nào có 30 ngày bài 4 khoanh tròn vào đáp án đúng

Bài 1 viết thành phép nhân và ghi kết quả Bài 2 số? bài 3 có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu bài 4 điền số thích hợp