Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giáo án Toán lớp 2 - 26 + 4 ; 36 + 24 docx - 123doc 26 + 4; 36 + 24, toán 2, toán lớp 2, thuan mai - YouTube Toán Tiết 13: 26 + 4 ; 36 + 24 - Giáo Án Điện Tử

Bài 1. Tính; Bài 2. Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà; Bài 3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu;