Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương I : Ôn tập và bổ sung - Toán 3 - Loigiaihay Lớp 3- Ôn tập và bổ sung về giải toán ( P1) - YouTube Giải Toán 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung | Giải bài tập ... - VietJack ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo, luyen tap trang 21 toan lop 3, ôn tập và bổ sung về giải toán lớp 3 trang 21, toán lớp 5 luyện tập trang 19 20, ôn tập và bổ sung về giải toán lớp 3 trang 19, luyen tap trang 19 lop 3

Khi đọc, viết các số có ba chữ số, ta phải đọc, viết lần lượt từ chữ số hàng trăm đến chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị...

Muốn cộng, trừ các số có ba chữ số...

Kiến thức cần nhớ: Trong phép trừ...

Điền vào ô trống sau đây..

Bài 1 tính nhẩm, bài 2 đặt tính rồi tính, bài 3 giải bài toán dựa vào tóm tắt...

Bài 1:Đặt tính rồi tính, bài 2 tìm x, bài 3 giải toán, bài 4 xếp hình con cá..

Bài 1, bài 2: Đặt tính rồi tính

Bài 1, bài 2: Đăt tính rồi tính

Bài 1, bài 2 : đặt tính rồi tính:

Bài 1: Tính , bài 2:Đặt tính rồi tính: